gr8-solutions

IT

Vi har ett brett utbud av IT-tjänster, inklusive installation och drift av växlar, molnbaserad IT, IT-support och säkerhet. Vårt mål är att hjälpa företag att effektivisera deras IT-miljö, samt att skydda deras data och verksamhet mot cyberhot. Vår erfarna personal arbetar tätt med våra kunder för att säkerställa att deras IT-behov är tillfredsställda och att deras verksamhet kan köras så smidigt och säkert som möjligt.

TJÄNSTER INOM IT

SÄKERHET

Skydda din data och ditt företag mot cyberhot

Våra branschkunniga partners hjälper dig att sätta upp brandväggar och antivirusprogram, samt att utbilda dina anställda i säkerhet och goda datavetenskapsvanor. Vi ser till att ditt företag är skyddat mot olika typer av cyberhot, så att du kan känna dig trygg i att dina data är säkra.

MOLNBASERAD IT

Uppdaterad, säker och tillgänglig IT för ditt företag

GR8 Solutions hjälper dig att migrera till en molnbaserad IT-miljö. Det innebär att dina data och program lagras och körs på externa servrar som är lättåtkomliga från alla dina enheter. Detta ger dig en högre flexibilitet och tillgänglighet, samtidigt som det gör din IT mer säker och enkel att hantera.

IT-SUPPORT

Snabb och professionell hjälp när det behövs

GR8 Solutions erbjuder IT-support för ditt företag. Vi har ett team av erfarna tekniker som kan hjälpa dig med allt från enkla problemlösningar till mer avancerade frågor. Vårt mål är att hjälpa dig att hålla din IT igång så att du kan fokusera på att driva ditt företag.

VÄXLAR OCH TELEFONI

Enkel och effektiv kommunikation för ditt företag

GR8 Solutions erbjuder installation och drift av växlar för ditt företag. Vi ser till att växeln är anpassad efter dina specifika behov och att den fungerar exakt som önskat. Vi samarbetar även med ledande operatörer för att erbjuda dig ett brett utbud av telefonitjänster.

Vi strävar efter att leverera personlig service och vi arbetar tätt med våra kunder för att förstå deras unika behov och utveckla lösningar som passar dem perfekt. Kontakta oss idag för att höra mer om våra tjänster inom IT och hur vi kan hjälpa dig att hålla kontakten med dina kunder och samarbeta med dina medarbetare.